biztonsagpolitika.hu Regisztráció | Bejelentkezés

Európa, mint biztonságfogyasztó - Válságban az európai védelempolitika?

2013 november 24. - 11:56 - Csiki Tamás

Megosztom a cikket:    |    |  több lehetőség...

Az elmúlt években egyre komolyabb kritika fogalmazódik meg Európa – különböző metszetekben a NATO európai tagállamai, az Európai Unió, vagy egyes európai országcsoportok – államaival szemben azt illetően, hogy nem fordítanak kellő figyelmet és elegendő erőforrást a nemzetközi biztonság fenntartására, a stabilitás fokozására – összességében pedig az ezekhez a feladatokhoz szükséges védelmi, katonai képességek kialakítására, fenntartására. Eközben Európa, szélesebb értelemben a transzatlanti térség gyorsan és dinamikusan változó biztonsági környezetben helyezkedik el, amelyben Európa geopolitikai súlya, stratégiai mozgástere – más térségek felemelkedő hatalmaival összevetve – relatív módon csökken.

A kérdést, miszerint „Válságban van-e az európai védelempolitika?” az Európai Tanács 2013. december 19-20-i, a közös biztonság- és védelempolitika jövőjével foglalkozó csúcstalálkozójára hangolódva november 19-én szakértői konferencián járták körbe a HM Stefánia Palotában széleskörű hallgatóság előtt. Az alábbiakban az elhangzott előadások főbb mondanivalójából adunk ízelítőt – elérhetővé és letölthetővé téve magukat az előadásokat is.

A konferencián, amelyet a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, Rekreációs és Kulturális Igazgatóság Kulturális Alosztálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjával együttműködve szervezett, a felkért szekértők előadásai saját szakmai, szakértői véleményüket tükrözték, nem tekinthetők valamely állami szervezet hivatalos álláspontjának.

Tálas Péter - Válságban az európai biztonságpolitika?
Tálas Péter az "Európa, mint biztonságfogyasztó - Válságban az európai védelempolitika?" című konferencián. (Forrás: honvedelem.hu)

„A múltban többször nyíltan hangot adtam aggodalmamnak, hogy a NATO kettészakadhat: egyik oldalon azok, akik „puha” – humanitárius, fejlesztési, békefenntartó – műveletekre specializálódnak, másik oldalon azok, akik „kemény” harci műveleteket hajtanak végre.

Azokra, akik hajlandóak és képesek megfizetni biztonságunk árát, és azokra, akik inkább élvezik a NATO-tagság előnyeit, de nem osztoznak a költségekben és kockázatokban.

Ez már nem elméleti lehetőség. Ma itt tartunk – és ez elfogadhatatlan.”

 

(Robert Gates, volt amerikai védelmi miniszter, 2011. június 10. Brüsszel)

 

Az elhangzott előadások a geostratégiai realitások logikája köré szerveződtek: rávilágítottak arra, hogy Európa milyen súllyal, hatalmi képességekkel jelenik meg a következő évtizedben a legfőbb globális szereplők – első számú szövetségese, az Egyesült Államok, és potenciális új kihívói, az ázsiai felemelkedő hatalmak – viszonyrendszerében, és ezek a szereplők milyen stratégiai célkitűzések mentén, milyen dinamikával fejlődnek, melyek belső problémáik és kitörési lehetőségeik. Az öreg kontinens biztonságának és védelmi képességeinek jövőképét a NATO, az Európai Unió és az egyes államok, valamint regionális szerveződések problémáinak, kényszereinek és lehetőségeinek áttekintése révén értékelték az előadók.

„Sajnálatos, mégis valóságos probléma, hogy a forrásszűkösség nem múlik el egyhamar. Éppen ezért napjainkban nem az jelenti számunkra a kihívást, hogy hogyan tartsuk fenn a védelmi kiadások szintjét a szövetség szintjén, hanem az, hogy ezeket a korlátozott (és csökkenő) forrásokat mire, milyen prioritások mentén használjuk fel.”

 

(Robert Gates, volt amerikai védelmi miniszter, 2011. június 10. Brüsszel)

 

Kun Szabó István dandártábornok a biztonságpolitikai konferencia megnyitóján.
Kun Szabó István dandártábornok megnyitja a biztonságpolitikai konferenciát. (Forrás: honvedelem.hu)

 

Berzsenyi Dániel bevezető előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa globális kontextusban – más, felemelkedő térségekhez mérve – a következő évtizedekben relatív pozícióvesztést lesz kénytelen elszenvedni szinte valamennyi – társadalmi, gazdasági, politikai, katonai – hatalmi dimenzióban.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Varga Gergely Európa hagyományos szövetségese, az Egyesült Államok külpolitikájában beállt változásokat értékelte az elmúlt két évtized tükrében – rámutatva arra, hogy Európa szerepe várhatóan csökken a Kelet-Ázsia felé orientálódó Amerikai Egyesült Államok számára, ennek hatására pedig Európának többet kell tennie saját biztonságáért és közvetlen biztonsági környezete stabilitásának fenntartásáért.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Balogh István előadásában azt mutatta be, hogy a legerősebb katonai képességekkel rendelkező globális szereplő, az Egyesült Államok is meghatározó belső problémákkal – például a védelmi szférában a gazdasági válság hatására kialakult forrásszűkösséggel – küzd, ami a jelenleg érvényben lévő döntések értelmében drasztikus forráselvonást jelent a következő 10 évre vonatkozóan. Ugyanakkor az ebből eredő súlyos megszorítások perspektivikus hatása csak közép- és hosszú távon fog érvényesülni, kérdéseket vetve fel a védelmi tervezési folyamat megalapozottságával kapcsolatban.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Háda Béla a 21. század új erőközéppontja, Kelet-Ázsia felemelkedő hatalmainak geostratégiai ambícióit, védelmi és katonai képességeinek fejlesztési perspektíváit ismertette és értékelte – ellenpontként szolgálva az előző két térségben tapasztalható trendekhez, és érzékeltetve, milyen potenciált rejtenek Kína, Indai vagy éppen Japán haderő-fejlesztési ambíciói.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Kiss Péter a NATO-tagállamok politikai szándékainak és katonai képességeinek egységét, koherenciáját – illetve az ezek terén tapasztalható törésvonalakat vizsgálta meg. Kiemelte az eltérő biztonság- és fenyegetettség-percepcióban rejlő alapvető problémákat és a NATO-tagállamok körében a 2008 óta tartó gazdasági válság hatására tapasztalható forrásszűkösség problémáit az egyenlő tehermegosztás, műveleti szerepvállalási hajlandóság és képesség, valamint a politikai szolidaritás szemszögéből.

Az előadás diasora letölthető ITT.

Nagyobb biztonságot, kevesebb pénzből, rugalmasabb együttműködés által.

 

(Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára, 2011. február 4, München)

 

Európa, mint biztonságfogyasztó c. konferencia hallgatósága.
A konferencia hallgatósága. (Forrás: honvedelem.hu)

 

Csiki Tamás az európai védelempolitika trendjeit és azokat a válaszokat tekintette át, amelyekkel az európai államok az elmúlt évben igyekeztek reagálni a forrásszűkösségre. Előrejelzésében az „európai” (NATO európai pillér, EU) válságkezelési képességek drasztikus csökkenésére hívta fel a figyelmet.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Németh Bence az EU közös biztonság- és védelempolitikájának eredményeit és hiányosságait értékelte, rámutatva olyan gyakorlati problémákra és lehetséges elméleti magyarázatokra, amelyek az olykor tevékeny, de összességében korlátozottan cselekvőképes „európai védelempolitika” mögött állnak.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Tófalvi Fruzsina a többnemzeti védelmi együttműködésekben, ezen belül is kiemelten a közép-európai regionális képességfejlesztési kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket vizsgálta meg, meghatározva a Visegrádi Négyek együttműködésének mozgatórugóit, korlátait és kihívásait.

Az előadás diasora letölthető ITT.

 

Tálas Péter a konferencia zárásaként a szűkebb térségünk, Kelet-Közép-Európa előtt álló biztonsági kihívások köréből emelte ki a nemzeti, európai és globalizációs integrációs folyamatok egyidejűségéből eredő problémákat, rámutatva arra, hogy a perspektivikusan globális léptékben pozíciót vesztő Európán belül a biztonság és a védelem szempontjából is meghatározó, hogy Kelet-Közép-Európa, benne Magyarország milyen irányban halad.

Az előadás diasora letölthető ITT.

„Miközben Kelet-Közép-Európa országai – így Magyarország is – az elmúlt évtizedben korábban soha nem látott biztonságot és stabilitást élveztek, katonai fenyegetést pedig nem érzékeltek, napjainkban már több válságjelenséggel kell szembenézniük. Perspektivikusan előre tekintve gazdasági, politikai, társadalmi téren is több kihívással érdemes számolniuk, amelyek kezelésében egyaránt jut feladat civil, katonai és rendvédelmi szereplőknek mind nemzeti, mind nemzetközi szinten”.

 

(Tálas Péter, 2013. július 28. XIV. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem)

 


Stratégiától stratégiáig. A 2009-es és 2012-es magyar katonai stratégia összehasonlító elemzése
(szerző: Csiki Tamás - Tálas Péter)
A grúz-orosz háború hatása a kelet-közép-európai biztonságfelfogásra
(szerző: Tálas Péter)
Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben
(szerző: Prantner Zoltán)
Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében
(szerző: Csiki Tamás)
Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defense koncepció keretében
(szerző: Budai Ádám)
NATO-NETto
A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója
A NATO jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe: az ukrán válság, a Közel-Kelet és Észak-Afrika instabilitása, az új afganisztáni művelet beindítása, valamint a csökkenő védelmi kiadások olyan próbatételeket jelentenek, amelyekre csak erős, egységes szövetségben adható megfelelő válasz. Február 5-én a NATO tagállamainak védelmi miniszterei ezen kihívások és a rájuk adható lehetséges válaszok megvitatására találkoztak Brüsszelben. Az eseményen a miniszterek döntöttek a tavaly szeptemberi walesi csúcstalálkozón elfogadott Készenléti Akcióterv megvalósításáról, ülésezett a NATO-Grúzia Tanács, sor került a Nukleáris Tervező Csoport ülésére, valamint kétoldalú találkozókra is. A találkozó legfontosabb eredményeként 2016-tól a NATO gyorsreagálású képessége 48-72 órán belül bevethető elemmel bővül. Emellett szintén kiemelkedő jelentőségű, hogy a szövetség állandó infrastruktúra kiépítésébe kezd a keleti tagállamok területén.

NATO-NETto Hírfigyelő - 2015. január
2015. január 1. fontos dátum volt a NATO számára, hiszen 2014 végén az afgán biztonsági erők Afganisztán egész területén átvették a biztonsági feladatok ellátását a szövetséges erőktől, ezzel pedig 13 év után végül lezárult az ISAF-misszió. Január elsejétől az új, Eltökélt Támogatás nevű kiképző és támogató művelet lesz majd az afgán erők segítségére. Mindemellett januárban két fontos esemény is történt, mely negatívan érintette az európai biztonsági környezet alakulását. Január 7-én két fegyveres férfi megtámadta a francia Charlie Hebdo szatirikus lap párizsi szerkesztőségét, 24-én pedig oroszbarát szeparatisták Grad rakétavetőkkel lőtték a délkelet-ukrajnai Mariupol lakónegyedeit. Az összesen 17 halálos áldozattal járó franciaországi terrorista akciók és a kelet-ukrajnai harcok kiújulása a NATO-val szemben álló kihívásokra is rávilágítottak.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhetett, többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától „15 Év – 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről” elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el – melyek közül Ön most a tizenötödiket olvashatja, amit Csiki Tamás biztonságpolitikai szakértővel, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával készítettünk.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO Hírfigyelő - 2014. december
A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója - 2014. december 1-3.
15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO-NETto Hírfigyelő - 2014. november

Kiemelt cikkek
Nem hagyományos kihívások és kiberbiztonság - Interjú Iklódy Gáborral a NATO főtitkárának korábbi helyettesével
Az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársaság Stabilizációs Missziójának (MONUSCO) bemutatása
A kanadai olajhomok kitermelése, mint az Amerikai Egyesült Államok energiadiverzifikációjának megoldása
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? II. rész - A 2011-es Londoni zavargások eseményeinek értékelése és a jelen bevándorlás politika válsága
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? I. rész - A 2011-es londoni zavargások elemzése és összehasonlítása más európai zavargásokkal
A NATO főtitkárának 2013. évi jelentése
Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése
A NATO és a Smart Defence, a Smart Defence és Magyarország
Az Európai Unió bevándorláspolitikája
Európa, mint biztonságfogyasztó - Válságban az európai védelempolitika?


A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2020 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem