biztonsagpolitika.hu Regisztráció | Bejelentkezés

SUSCO Budapest 2014 - Az AJTK fenntartható fejlődésnek szentelt konferenciája

2014 október 13. - 00:54 - Szabó Albert, Kukovics Mihály

Megosztom a cikket:    |    |  több lehetőség...

Az Antall József Tudásközpont idei egyik legnagyobb horderejű rendezvénye a fenntartható fejlődés témája köré szervezett kétnapos SUSCO konferencia volt. A rendezvény megszervezésében az AJTK olyan szervezetek támogatását is élvezte, mint a Nemzeti Innovációs Hivatal, a UNDP vagy a Konrad-Adenauer-Stiftung. Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt. A rendezvény számos hazai és nemzetközi szakértő felvonultatásával hívta fel a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára. A konferencia során az előadók szakmai véleményüket érdeklődő közönség és a sajtó képviselői előtt oszthatták meg. A konferenciát ifjúsági fórum, valamint a tudományos és civil szférának és a gazdaság privát szereplőinek megjelenési lehetőséget biztosító expo kísérte.


A rendezvény első napján három szekcióban szervezett előadások hozták közelebb a fenntartható fejlődés kérdését a hallgatósághoz. Az első panelbeszélgetés alaptémáját a 2014 őszén elindult ENSZ Közgyűlés számára kidolgozott Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Develepoment Goals) jelentették. A panelisták álláspontjuk ismertetése során azt a kérdést feszegették, hogy hogyan fog festeni a Föld 10-20 éves távlatban, milyen játékszabályokat kell betartania az államoknak, és egyáltalán van-e jövője a fenntartható fejlődés koncepciójának. A szakértők egybehangzó véleménye alapján az egyetlen járható út a fenntartható fejlődés útja lesz. A koncepció egyre szorosabban és nyilvánvalóbban kapcsolódik össze a fenntartható biztonság gondolatával. A gazdasági fejlődés fenntarthatósága biztonságpolitikai szempontból is kiemelt pozícióba került. A koncepció nem értelmezhető az államhatárok korlátai között, a fenntartható fejlődés megvalósítása nemzetközi együttműködést követel meg. Magyarország ebben a tekintetben több szinten, egyrészt regionálisan közép-európai szinten, másrészt az Európai Unió tagjaként folytat intenzív együttműködést, harmadrészt az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos céljait sajátjának érezve a globális kooperációban is részt vesz.   

 
A második panel a fenntartható fejlődést a gyakorlati megvalósítás szemszögéből közelítette meg. A témában különböző háttérrel rendelkező és eltérő országokból érkező szakértők osztották meg tapasztalataikat. Meglátásuk szerint szükséges az állam és a piac fogalmának, szerepének, és kettejük kapcsolatának átértékelésére. A fenntarthatóság elérésének alapfeltétele, hogy a civil társadalom, a privát szektor, valamint a kormányok egyaránt magukénak érezzék a koncepciót. A társadalmi gondolkodás átalakításának pozitív példájaként Dánia került kiemelésre. A második panel következtetései közt is kiemelt helyen szerepelt, hogy a fenntartható fejlődés megvalósításához regionális együttműködésen keresztül vezet az út. 


A harmadik kerekasztal a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó rövid- és középtávú stratégiai tervekre és célokra koncentrált. A középtávú stratégiák kapcsán a fenntartható fejlődés 10 éves programterveinek keretrendszeréről hallhatott előadást a közönség, ahol hangsúly az okos és zöld megoldásokra került, annak érdekében, hogy az állam saját ökológiai lábnyomát minimalizálni tudja.


A konferencia második napján szintén három tematikus blokkba sorolták az előadásokat a szervezők, ezek a víz, az élelmiszer, és energia voltak. Az első blokkban Szöllősi-Nagy András, az UNESCO-IHE (Institute for Water Education) rektora igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos a víz tisztaságának fenntartása, illetve körforgásának megóvása, utalva az elmúlt évek nagy áradásaira szerte a világban. Kiemelte, hogy a legnagyobb kihívás az emberek gondolkodásának célkeresztjébe helyezni a víz kérdését. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiáját Kocsis-Kupper Zsuzsanna ismertette.  A stratégiát 2011-ben a magyar EU elnökség alatt sikerült elfogadni, és 4 pillérből áll, 11 prioritási területtel. A stratégia négy pillérét a „Duna régió összekapcsolása a többi régióval”, „a környezet védelme”, „a jólét megteremtése”, és a „Duna régió megerősítése”, mint különös figyelmet igénylő területek képezik. Az előadó kiemelte a második pillért, amely három prioritási területet határoz meg. Ezek a víz minőségének helyreállítása és fenntartása magyar-szlovák együttműködéssel, a környezeti kockázatokból adódó problémák kezelése magyar-román összefogással, valamint a biológiai sokféleség, a táj a levegő és a talaj minőségének megőrzése.


Az élelmiszerről szóló előadásblokkban többek között az Európai Bizottság, az Unilever és a Nestlé képviselőinek tehettek fel kérdéseket a közönség tagjai. Az utolsó, energiának szentelt programelem során az előzőekhez hasonlóan szintén döntéshozók, szakértők, valamint különböző vállalatok képviselői ültek egy asztal mellé. Szó esett az olajkitermelés jövőjének nehézségeiről, Európa energiafüggőségéről, valamint a lehetséges megoldásokról is.
 

SUSCO BUDAPEST

A fenntartható fejlődés kihívásait az állami, akadémiai és vállalati szektor képviselői egy asztalnál ülve vitatták meg.


Stratégiától stratégiáig. A 2009-es és 2012-es magyar katonai stratégia összehasonlító elemzése
(szerző: Csiki Tamás - Tálas Péter)
A grúz-orosz háború hatása a kelet-közép-európai biztonságfelfogásra
(szerző: Tálas Péter)
Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben
(szerző: Prantner Zoltán)
Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében
(szerző: Csiki Tamás)
Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defense koncepció keretében
(szerző: Budai Ádám)
NATO-NETto
A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója
A NATO jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe: az ukrán válság, a Közel-Kelet és Észak-Afrika instabilitása, az új afganisztáni művelet beindítása, valamint a csökkenő védelmi kiadások olyan próbatételeket jelentenek, amelyekre csak erős, egységes szövetségben adható megfelelő válasz. Február 5-én a NATO tagállamainak védelmi miniszterei ezen kihívások és a rájuk adható lehetséges válaszok megvitatására találkoztak Brüsszelben. Az eseményen a miniszterek döntöttek a tavaly szeptemberi walesi csúcstalálkozón elfogadott Készenléti Akcióterv megvalósításáról, ülésezett a NATO-Grúzia Tanács, sor került a Nukleáris Tervező Csoport ülésére, valamint kétoldalú találkozókra is. A találkozó legfontosabb eredményeként 2016-tól a NATO gyorsreagálású képessége 48-72 órán belül bevethető elemmel bővül. Emellett szintén kiemelkedő jelentőségű, hogy a szövetség állandó infrastruktúra kiépítésébe kezd a keleti tagállamok területén.

NATO-NETto Hírfigyelő - 2015. január
2015. január 1. fontos dátum volt a NATO számára, hiszen 2014 végén az afgán biztonsági erők Afganisztán egész területén átvették a biztonsági feladatok ellátását a szövetséges erőktől, ezzel pedig 13 év után végül lezárult az ISAF-misszió. Január elsejétől az új, Eltökélt Támogatás nevű kiképző és támogató művelet lesz majd az afgán erők segítségére. Mindemellett januárban két fontos esemény is történt, mely negatívan érintette az európai biztonsági környezet alakulását. Január 7-én két fegyveres férfi megtámadta a francia Charlie Hebdo szatirikus lap párizsi szerkesztőségét, 24-én pedig oroszbarát szeparatisták Grad rakétavetőkkel lőtték a délkelet-ukrajnai Mariupol lakónegyedeit. Az összesen 17 halálos áldozattal járó franciaországi terrorista akciók és a kelet-ukrajnai harcok kiújulása a NATO-val szemben álló kihívásokra is rávilágítottak.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhetett, többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától „15 Év – 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről” elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el – melyek közül Ön most a tizenötödiket olvashatja, amit Csiki Tamás biztonságpolitikai szakértővel, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával készítettünk.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO Hírfigyelő - 2014. december
A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója - 2014. december 1-3.
15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO-NETto Hírfigyelő - 2014. november

Kiemelt cikkek
Nem hagyományos kihívások és kiberbiztonság - Interjú Iklódy Gáborral a NATO főtitkárának korábbi helyettesével
Az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársaság Stabilizációs Missziójának (MONUSCO) bemutatása
A kanadai olajhomok kitermelése, mint az Amerikai Egyesült Államok energiadiverzifikációjának megoldása
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? II. rész - A 2011-es Londoni zavargások eseményeinek értékelése és a jelen bevándorlás politika válsága
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? I. rész - A 2011-es londoni zavargások elemzése és összehasonlítása más európai zavargásokkal
A NATO főtitkárának 2013. évi jelentése
Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése
A NATO és a Smart Defence, a Smart Defence és Magyarország
Az Európai Unió bevándorláspolitikája
Európa, mint biztonságfogyasztó - Válságban az európai védelempolitika?


A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2019 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem