biztonsagpolitika.hu Regisztráció | BejelentkezésOldalak: 123456


A gazdasági világválság hatása a biztonságra
2011 július 20. - biztonságpolitika.hu
A XIII. Euroatlanti Nyári Egyetem kiemelt szerepet szentelt a gazdasági biztonság témakörének. Rácz Margit, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének kutatási igazgatója a világgazdasági válság Európa – és különösen az Európai Unió – gazdasági biztonságára gyakorolt hatásait, a kezelésére tett lépéseket és a jövő lehetséges forgatókönyveit vázolta fel a hallgatóságnak.

Nemzet és Biztonság – Kerekasztal beszélgetés a Kárpát-medence biztonságáról
2011 július 19. - biztonságpolitika.hu
A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet feladatköréből adódóan kiemelt figyelmet fordít Magyarország és közvetlen biztonsági környezetünk, a Kárpát-medence és Közép-Európa azon társadalmi, politikai, gazdasági folyamataira, amelyek biztonsági relevanciával is bírnak. E körben aktuálisan több kutatási témával foglalkoznak az Intézet munkatársai – melyek eredményei a Nemzet és Biztonságban is folyamatosan olvashatóak.

A Magyar Honvédség missziós szerepvállalása – Múlt, jelen, jövő
2011 július 19. - biztonságpolitika.hu
Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes, volt vezérkari főnök, a Nemzet és Biztonság védelempolitikai rovatának vezetője keddi előadásában a Magyar Honvédség missziós szerepvállalásának múltját, jelenét és lehetséges jövőképét értékelte.

Biztonság – akkor és most
2011 július 19. - biztonságpolitika.hu
A XIII. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem második napján a szentesi Helyőrségi Klubban gyűltek össze a nyári egyetem kurzusainak résztvevői. Nyers József mérnök ezredes, a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnokának elnöklésével lezajlott keddi előadássorozat nyitányaként Prof. Dr. Gazdag Ferenctől, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok Intézetének igazgatójától hallhatunk értékelést A nemzetközi biztonság régi és új szereplőiről.

A NATO új koncepciója az új veszélyek kezelésére
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
A 2010-ben Lisszabonban elfogadott új stratégiai koncepció szerint a Szövetség alaprendeltetése és ebből eredő feladatai nem változnak, csupán új prioritások kerülnek előtérbe. Eszerint a NATO a 2010 májusi Szakértői Jelentésben is szereplő fenyegetések elleni védelemre kíván összpontosítani, vagyis a sebezhető kritikus infrastruktúra és informatikai rendszerek (kiberbiztonság) megerősítésére, a tömegpusztító fegyverek proliferációjára, a rakétavédelemre, valamint a terrorizmus és szélsőséges mozgalmak elleni védelemre.

A NATO és az Európai Unió kibervédelmi politikája
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
Kovács László, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék oktatója a biztonsági fenyegetések egyik legújabb, de egyre gyorsabban és egyre nagyobb relevanciára szert tevő területére, a magán és kormányzati elektronikai rendszerek sebezhetőségére hívta fel a figyelmet. Tény, hogy az emberiség meghatározó része internet-felhasználó, a világháló mostanra már „mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált” és pontosan ebből az állandó jelenlétből és függőségből adódik maga a fenyegetettség is.

A magyar EU-elnökség értékelése
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
Nem sokkal az Európai Tanács történelmi jelentőségű első magyar elnökségének lezárását követően Széll Natália, a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztályának osztályvezetője értékelte 2011 első félévének tevékenységét és eredményeit.

A Honvédség katasztrófavédelmi rendszeréről
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
A korábbi évek közvélemény-kutatásai szerint a magyar lakosság két konkrét dolgot vár el a Magyar Honvéd­­­­ségtől (MH): egyrészt, hogy számíthasson rá katasztrófahelyzetekben (főként árvizek idején); másrészt, hogy tűzsze­­részei hatástalanítsák a fel nem robbant bombákat és robbanószerkezeteket. Fi­gyelembe véve, hogy a lakosság számára mindig és mindenhol közvetlen környezetének biz­tonsága a leg­fontosabb, ezek a MH-val szemben támasztott társadal­mi elvárások egyáltalán nem meglepőek. Sőt a kolontári vörösiszap-katasztrófa alighanem csak meg- és felerősítette ezeket.

A biztonság kibővülő értelmezése
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
A XIII. Euroatlanti Nyári Egyetem rektora, Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója bevezető előadásában a résztvevők vizsgálatának alapvető tárgyát, a biztonság fogalmát járta körül. A biztonság ugyanis más és más tartalommal bír a társadalom különböző szereplői – az állampolgárok, a média, egyes intézmények, a politika, stb. – számára. A közvélemény általánosan a közbiztonság kérdését, valamint az anyagi, szociális biztonságot, a jólétet sorolja a biztonság fő kérdései körébe.

„Az érték a mérték” – A XIII. Euroatlanti Nyári Egyetem megnyitója
2011 július 18. - biztonságpolitika.hu
„A honvédelmi tárca célja, hogy értékalapúvá tegye a Magyar Honvédséget” – mondta bevezetőjében a szentesi polgármesteri hivatal dísztermében Szászvári Lajos, a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a XIII. Euroatlanti Nyári Egyetem megnyitóján. A honvédelem, mint érték, a honvédelmi nevelés erkölcsisége, a honvédelem melletti elkötelezettség megteremtése olyan célok, amelyekhez a NATO Public Diplomacy Division által támogatott, számos honvédelmi, szakmai szervezet együttműködésében megszervezett Nyári Egyetem is hozzá kíván járulni.Oldalak: 123456


Stratégiától stratégiáig. A 2009-es és 2012-es magyar katonai stratégia összehasonlító elemzése
(szerző: Csiki Tamás - Tálas Péter)
A grúz-orosz háború hatása a kelet-közép-európai biztonságfelfogásra
(szerző: Tálas Péter)
Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben
(szerző: Prantner Zoltán)
Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében
(szerző: Csiki Tamás)
Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defense koncepció keretében
(szerző: Budai Ádám)
Sikerrel zárult a XV. Euro-atlanti Nyári Egyetem
Magyarország NATO-csatlakozásának 15. évfordulója a 15. Euro-atlanti Nyári Egyetem megrendezésével is egybe esik: a július 28-án kezdődő akkreditált képzés a szolnoki MH Béketámogató Kiképzőközpontban augusztus 1-jén zárult.

Közösségi programok a nyári egyetemen
A szolnoki MH Béketámogató Kiképzőközpontban július 28. és augusztus 1. között megrendezett XV. Euro-atlanti Nyári Egyetem amellett, hogy nagy hangsúlyt fektetett az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének feladatrendszerére, válságkezelési tevékenységére és az új típusú biztonsági kihívásokra adott válaszaira, nem feledkezett meg az olyan közösségépítő eseményekről sem, amelyek révén könnyebbé vált a résztvevők közötti nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatok kialakulása is.

A Magyar Honvédség jelene és jövője
A XV. Euro-atlanti Nyári Egyetem zárónapját a hagyományokat követve idén is a Magyar Honvédségnek szentelték a szervezők. Pénteki vendégeink Kern Tamás, a Miniszterelnökség stratégiai és tájékoztatási helyettes államtitkára, Dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, valamint Farkas Anikó, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke voltak. A három előadás egymáshoz szorosan kapcsolódva mutatta be a Honvédség előtt álló kihívásokat, a megoldandó problémákat és a megoldási lehetőségeket.

Válság? - Megoldjuk!
Konfliktusok, válságok, válságkezelés
Kerekasztal-beszélgetés Ukrajnáról
Oroszország újra nagyhatalom?
Afrika válságai

Kiemelt cikkek
Nem hagyományos kihívások és kiberbiztonság - Interjú Iklódy Gáborral a NATO főtitkárának korábbi helyettesével
Az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársaság Stabilizációs Missziójának (MONUSCO) bemutatása
A kanadai olajhomok kitermelése, mint az Amerikai Egyesült Államok energiadiverzifikációjának megoldása
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? II. rész - A 2011-es Londoni zavargások eseményeinek értékelése és a jelen bevándorlás politika válsága
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? I. rész - A 2011-es londoni zavargások elemzése és összehasonlítása más európai zavargásokkal

A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2019 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem