biztonsagpolitika.hu Regisztráció | Bejelentkezés

 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete, mint a BIZTONSÁGPOLITIKA Online Portál üzemeltetõje jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseirõl és a felhasználók jogorvoslati lehetõségeirõl.

 
1. Az Adatkezelõ

Az adatok kezelõje a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete (Székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. III. épület 1-es lépcsõház II. em. 3., Nyilvántartási szám: 12737., adószám: 18195149-1-42; képviseli: dr. Németh József, elnök) (továbbiakban: Adatkezelõ, Üzemeltetõ).

 

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai mûködés miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdõ és befejezõ idõpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függõen – a böngészõ, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépõ és a kilépõ oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelõ ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelõ a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az ön gépének beállításai nem teszik lehetõvé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe.

Az Adatkezelõ a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintû jogosultsági kört alakított ki.

a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

b) A második szintû jogosultság megszerzését az Adatkezelõ regisztrációhoz köti. A regisztrált Felhasználók jogosultak a honlapon elhelyezett tartalmakhoz hozzászólni. A regisztráció során kötelezõ megadni nevet, felhasználói nevet (azaz választott nevet), e-mail címet és jelszót. A kötelezõen megadandó személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi Felhasználó számára megismerhetõvé válik a felhasználói név (választott név) és a felhasználó hozzászólása.

A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével, a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelõ a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 
3. Az adatkezelés célja

A látogatás idõpontja, az IP cím, valamint a böngészõ és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer mûködésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A honlapon való regisztráció során az Adatkezelõ kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

 
4. Az adatkezelés idõtartama

A session ID-k a böngészõ bezárásakor automatikusan törlõdnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa, ezért a cookie-k kezelésének jogalapja mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a biztonságpolitika.hu honlapon regisztrált felhasználói státuszát nem törli. A Felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti, az inaktív Felhasználó gépén elhelyezett cookie 365 nap múlva automatikusan törlõdik.

A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti, valamint az Adatkezelõ maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszûnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd felhasználási feltételek).

 

5. Az adatokhoz hozzáférõk köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai mûködés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat az Adatkezelõ harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra. Az Adatkezelõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név (választott név) és a hozzászólása nyilvános.

Nem nyilvános és harmadik személy számára nem hozzáférhetõ a Felhasználó által megadott név, a jelszó és az e-mail cím. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére az adatkezelõ reprodukálja, illetve módosítja azt. Jelszóval kapcsolatban írjon e-mailt az szerkesztoseg()biztonsagpolitika.hu e-mail címre.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a szerkesztoseg()biztonsagpolitika.hu e-mail címre juttassa el.

 

6. Az Adatkezelõ felelõsségének kizárása

Az Adatkezelõ a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetõvé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemû felelõsségét kizárja.

Amennyiben az Adatkezelõ tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértõ módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhetõ vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltetõ megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövetõ jogi úton történõ felelõsségre vonása érdekében.

Az Adatkezelõ az ilyen esetekben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelõsségre vonása vonatkozásában.

 
7. Kikötés

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bõvül, vagy ha jogszabály azt kötelezõvé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérõ kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelõ tíz nappal elõre közzéteszi honlapján.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2010. február 17. napjától visszavonásig érvényes.


(Amennyiben levelet kíván írni a dokumentumban szereplõ elektronikus címek valamelyikére, a () jelzést értelemszerûen @-al kell helyettesíteni. NO SPAM!)

 

Kommentár: Félelmeink és a fenyegetettség globális szintje - 2015
Az elmúlt hetekben az üzleti szféra hírei döntően a pénzügyi és a gazdasági élet bizonytalanságairól, a lelkes optimizmustól az újabb világégés lehetőségéig tartó különféle kalkulációkról szóltak. A globális felmelegedés okán a természeti csapások (pl.: extrém esőzés és árvíz) gyakoribbá válásáról hallunk híreket és ahhoz köthető eseményekről közvetítéséket. Az információs technológia fejlődésével a „cyber” térben zajló nagyhatású események (pl.: észak-koreai hacker támadás a Sony ellen) a mindennapi életünket befolyásoló, mindent átható negatív eseményeinek potenciálját vetítik elénk. Az afrikai Ebola járvány borzalmai és a megállítása érdekében tett nemzetközi erőfeszítések ugyancsak sérülékenységünkről szólnak és mindennapi aggodalmainkat gyarapítják. A terrorista támadásoktól való félelem, ha nem is mindent felülmúló, de meghatározó része kockázat érzékelésünknek - repülők, sportesemények, és újabban hidak elleni támadás képében. Mindent összevetve, 2015-ben is tovább erősödik az a tendencia, hogy a globalizált (határokat, távolságokat és sokszor költségvetési korlátokat nem ismerő) világot a kockázatokkal való folyamatos kalkuláció és az azoktól való félelem jellemzi. Miközben soha ilyen sokan nem éltünk ilyen nagymértékű biztonságban a kék bolygón.

Ez történt a héten - 47. hét
November 15-én találkozott egymással Petro Porosenko ukrán elnök és Miroslav Lajčák szlovák miniszterelnök-helyettes, illetve kül- és európai ügyekért felelős miniszter Szlovákiában. Az energiabiztonság terén az ukrán elnök nagyra értékelte Szlovákia Ukrajna érdekében végrehajtott visszafelé irányuló gázszállítását, és a két politikus egyetértett abban, hogy a Déli Áramlat gázvezeték kiépülése egyikőjük államának sem érdeke.

Analógiák és eltérések - Az Iraki Szabadság Hadművelet és a Mali Szervál Hadművelet összevetése
A hidegháború megszűnésével a 20. század utolsó és a 21. század első éveiben politikai és katonai területen olyan újfajta kihívások és fenyegetések jelentek meg, amelyekre még a legfejlettebb államok sem voltak felkészülve. 2001. szeptember 11-én valami új, rendkívül veszélyes és arctalan ellenség megjelenésére döbbent rá a nyugati világ. Ezt a fenyegető és nehezen definiálható ellenséget a terminológia terrorizmusnak nevezi, és olyan kihívásokkal szembesítette többek között az Amerikai Egyesült Államok vezetőit, amilyenekre eddig nem volt példa a történelemben. Az Amerikai Egyesült Államokat ért támadás után világossá vált, hogy a világ egyetlen nemzete sincs biztonságban a terrortámadást elkövető iszlám szélsőséges szalafisták térnyerése következtében. A szalafizmus az az iszlám doktrína, amely magába gyűjti az összes olyan muszlimot, aki tagadja az állam létjogosultságát és kizárólag a hívők uralta világ eszméjét fogadja el. A szalafisták nem ismerik el az emberek jogát törvények alkotására és a politikai folyamatok irányítására, és csak azt fogadják el követendő törvényként, ami a szent könyvben, a Koránban le van írva. A szeptember 11-ei terrortámadást követően világossá vált, hogy a biztonságpolitikai törekvéseket eddig alakító körülmények megváltoztak. A hagyományos értelemben vett „katonai elrettentés” politikája nem hozott eredményt az újfajta fenyegetéssel, a terrorizmussal szemben.

SUSCO Budapest 2014 - Az AJTK fenntartható fejlődésnek szentelt konferenciája
Az Antall József Tudásközpont idei egyik legnagyobb horderejű rendezvénye a fenntartható fejlődés témája köré szervezett kétnapos SUSCO konferencia volt. A rendezvény megszervezésében az AJTK olyan szervezetek támogatását is élvezte, mint a Nemzeti Innovációs Hivatal, a UNDP vagy a Konrad-Adenauer-Stiftung. Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt. A rendezvény számos hazai és nemzetközi szakértő felvonultatásával hívta fel a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára. A konferencia során az előadók szakmai véleményüket érdeklődő közönség és a sajtó képviselői előtt oszthatták meg. A konferenciát ifjúsági fórum, valamint a tudományos és civil szférának és a gazdaság privát szereplőinek megjelenési lehetőséget biztosító expo kísérte.


A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2019 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem