biztonsagpolitika.hu Regisztráció | Bejelentkezés


Transcript:
Politikai változás: mire képes, és mire nem a közösségi média?NATO Tükör - A világgazdaság 2011-ben: fel vagy le?Optimizmus - vagy realizmus?


Oldalak: ...345678910111213...


NATO Hírfigyelő - 2012. november
2012 december 04. - Tófalvi Fruzsina
November 8-a és 10-e között Bukarestben harminc nemzeti, regionális és globális szakértő gyűlt össze a NATO és a Biztonság Globális Struktúrája: A partnerségek jövője című konferencián. Szomáliában a NATO Operation Ocean Shield műveletének egyik hajója, a HNLMS Rotterdam ideiglenes úszó klinikát létesített Xabo és Bandar Murcayo falvak vonzáskörzetében. A védelmi költségvetések kérdése jelentős szerepet kapott a NATO Parlamenti Közgyűlése előtt Prágában, ahol a főtitkár ismét hangsúlyozta: a gazdasági válság ellenére is kiemelt fontosságú befektetetni a védelembe és a biztonságba. További novemberi NATO hírek az összefoglalóban.

NATO-hadgyakorlatok 2012
2012 november 20. - Selján Péter
A többnemzeti hadgyakorlatok fontos eszközt jelentenek a Szövetség számára, amelynek segítségével nem csupán a haderők interoperabilitása – együttműködési képessége – fokozható, hanem kipróbálhatóvá és ellenőrizhetővé válnak az egyes új koncepciók, eljárások és taktikák, valamint az újonnan kifejlesztett rendszerek. Miközben minden NATO-tagállam rutinszerűen hajt végre különböző összhaderőnemi, haderőnemi, fegyvernemi vagy egy speciális területre fókuszáló gyakorlatokat saját fegyveres erejének műveleti felkészítése keretében, a tagállami haderők időnként szövetségi szintű hadgyakorlatokon is részt vesznek. Az ilyen gyakorlatok rendszeressége biztosítja, hogy a szövetséges erők képesek legyenek eredményesen és hatékonyan működni, és együttműködni az esetleges válsághelyzetekben. Emellett a hadgyakorlatoknak abban is szerepe van, hogy a NATO partnerállamai – résztvevőként vagy megfigyelőként – is megismerjék a szövetséges műveletek tervezési, vezetés-irányítási módszereit és katonáik gyakorolják a „terepen” folytatott közös műveleti részvételt.

NATO Hírfigyelő - 2012. október
2012 november 11. - Budai Ádám
2012 októbere mozgalmas hónapnak bizonyult a NATO történetében. Anders Fogh Rasmussen főtitkár mandátumát egyhangúlag hosszabbította meg az Észak-atlanti Tanács 2014-ig, az ISAF erők főparancsnoka John Allen lett a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoka, miközben több hadgyakorlatot is lebonyolítottak. Továbbá megjelentek az ISAF január és szeptember közötti időszakra vonatkozó biztonsági incidensek mutatói is.

A NATO jelenéről és jövőjéről - a szövetséges erők európai főparancsnok-helyettesének szemével
2012 október 23. - Budai Ádám
A NATO szövetséges erők európai főparancsnok-helyettese, Sir Richard Shirreff vezérezredes kétnapos magyarországi tartózkodásának második napján, október 16-án tartott előadásában értékelte a Szövetség jelenlegi helyzetét és jövőképét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója - 2012. október 9-10.
2012 október 17. - Nagy Dóra
Brüsszelben gyűltek össze a NATO-országok védelmi miniszterei október 9-10-én, hogy olyan aktuális kérdéseket vitassanak meg, mint a védelmi költségvetések csökkentéséből fakadó problémák, a koszovói szerepvállalás, valamint Afganisztán jövője. A kétnapos találkozó egyes ülésein az említett missziókhoz hozzájáruló – nem NATO-tag – partnerországok is részt vettek, és több bilaterális találkozóra, valamint a Nukleáris Tervező Csoport (NPG) ülésére is sor került.

NATO Hírfigyelő - 2012. szeptember
2012 október 04. - Szijj Dóra
A nyári hónapok után meglehetősen izgalmas ősz elé néz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. A partnerkapcsolatok kibővülésében szeptember új fezetetet jelent, Egyéni Partnerségi Együttműködési Program indult el ugyanis a Korai Köztársasággal és Irakkal, de fontos tárgyalások zajlottak a balkáni és kelet-európai partnerekkel is. Az ENSZ Közgyűlés 67. ülésszakára látogató Rasmussen főtitkár a világ legnagyobb multilaterális szervezetének fórumain beszélt a két nemzetközi szereplő együttműködésének fokozásáról, de a képességek és politikai akarat konvergenciájáról értekeztek a tagállami vezérkarfőnökök is nagyszebeni találkozójukon. Mindeközben vezetőcsere történt a Transzformációs Parancsnokság és a Nemzetközi Katonai Törzs élén. Azt pedig, hogy a NATO a líbiai események és a véghajrájába érkező amerikai elnökválasztás tükrében, vagy az orosz állampolgárok szemszögéből mennyire népszerű, megtudható a hírösszefoglalónkban bemutatott Transatlantic Trends 2012 elemzésből.

A NATO Katonai Bizottság nagyszebeni ülésének eredményei
2012 szeptember 20. - Pető Gergő
Szeptember 14-16. között a romániai Sibiu (Nagyszeben) adott otthont a NATO Katonai Bizottság első ülésének azt követően, hogy a tavaszi előkészítő fázist követően a chicagói csúcstalálkozón számos, a szövetségi védelmi képességeket érintő kérdésben született politikai döntés. Így a vezérkari főnököket és nemzeti katonai képviselőket egyesítő tanácsadó szerv ülésén a megbeszélés a gyakorlati megvalósításra, a katonai végrehajtásra fókuszált. Kiemelt – de kevéssé kommunikált – témát képeztek az ún. „Okos védelem” (Smart Defense) és az „Összekapcsolt Haderő Kezdeményezés” (Connected Forces Initiative), továbbá egyeztetés folyt az afganisztáni biztonsági helyzetről, a kivonulás kérdéseiről és a 2014-et követő időszak dilemmáiról.

A NATO szerepvállalása Afrikában II.
2012 szeptember 15. - Marsai Viktor
A tanulmány előző része röviden bemutatta a NATO biztonságpercepciójának változását a posztbipoláris rendszerben, majd ezt követően elemezte a Szövetség feladatvállalását Szudánban, Szomáliában és az Afrikai Készenléti Erők felállításában. A következő rész az Operation Active Endeavour és az Operation Ocean Shield vizsgálatával folytatja a műveletek bemutatását, illetve a líbiai válság tapasztalataiból kiindulva igyekszik meghatározni a NATO-Afrika kapcsolat jövőjét.

A NATO szerepvállalása Afrikában I.
2012 szeptember 10. - Marsai Viktor
Tanulmányunk egy méltatlanul elhanyagolt területet, Afrika és a NATO viszonyát vizsgálja. Az első rész a NATO biztonságpercepcióját értékeli a posztbipoláris nemzetközi rendszerben, illetve azt, hogy a Szövetség milyen tevékenységekben vett részt eddig Afrikában. A második rész a két futó művelet, az Operation Active Endeavour és az Operation Ocean Shield rövid bemutatása mellett a líbiai intervencióra, illetve annak geostratégiai tanulságaira fog kitérni.

NATO Hírfigyelő - 2012. augusztus
2012 szeptember 05. - Budai Ádám
Bár az augusztusi hónap a NATO-ban is megjelenő szabadságolási időszak („közigazgatási szünet”) következtében az év többi időszakához képest rendszerint kevésbé bővelkedik jelentős horderejű eseményekben, Magyarország számára mégis fontos mozzanat volt a kormány döntése az afganisztáni szerepvállalás 2013-tól történő átalakításáról. Az elmúlt hónap nyugodt időszaka ugyanakkor remek lehetőséget biztosított arra, hogy a NATO tisztviselői és parancsnokai értékeljék az eddigi eredményeket és felvázolják a Szövetség előtt álló rövidtávú feladatokat. Az afganisztáni misszió továbbra is központi témaként szerepel, amellyel kapcsolatban az Afgán Biztonsági Erőkbe beszivárgók által végrehajtott támadások az ISAF katonái ellen különösen nagy hangsúlyt kaptak.



Oldalak: ...345678910111213...





2006 óta történt jelentős incidensek a kibertérben - hivatalos magyar fordítás a CSIS kiadványa nyomán.


HTKA Hírhalom 2019. 35. hét
Újabb Ejder Yalcinok érkeztek Üzbegisztánba
Újabb LCS állt hadrendbe
HTKA Hírhalom 2019. 32. hét
HTKA Hírhalom 2019. 31. hét
Kihajózás padlógázzal

KatPol Kávéház XLVI. - Grafit a tetőn
A megaláztatás évszázada XII.
KatPol Kávéház XLV. - Lánctalpas találkozó
A megaláztatás évszázada XI.
A megaláztatás évszázada X.
A velünk élő Westeros IV.

A NATO új stratégiai koncepciója - letölthető magyar nyelven.

Moszul legrégebbi templomja, a Mar Thoma,/Szent Tamás templom romjai
Olasz védelempolitika és a haderő állapota
Információ a cseh helikopter beszerzés specifikációiról
Terepkutatás hírszerzés helyett
Molnár Anna – Marsai Viktor – Wagner Péter: Nemzetközi biztonsági szervezetek (letölthető)

Abu Dhabi dispatch: The great Sino-US decoupling
After Houthi drone attack, everyone should take a deep breath
Amb. Richard L. Morningstar’s address to the 27th OSCE Economic and Environmental Forum
Europe moves to curb ISIS antiquity trafficking
The importance of Baltic navies ensuring Baltic Sea security

XIII. Euro Atlanti Nyári Egyetem Programfüzet

Kiemelt cikkek
Nem hagyományos kihívások és kiberbiztonság - Interjú Iklódy Gáborral a NATO főtitkárának korábbi helyettesével
Az ENSZ Kongói Demokratikus Köztársaság Stabilizációs Missziójának (MONUSCO) bemutatása
A kanadai olajhomok kitermelése, mint az Amerikai Egyesült Államok energiadiverzifikációjának megoldása
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? II. rész - A 2011-es Londoni zavargások eseményeinek értékelése és a jelen bevándorlás politika válsága
Káosz vagy rend az Egyesült Királyságban? I. rész - A 2011-es londoni zavargások elemzése és összehasonlítása más európai zavargásokkal

NATO-NETto
A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója
A NATO jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe: az ukrán válság, a Közel-Kelet és Észak-Afrika instabilitása, az új afganisztáni művelet beindítása, valamint a csökkenő védelmi kiadások olyan próbatételeket jelentenek, amelyekre csak erős, egységes szövetségben adható megfelelő válasz. Február 5-én a NATO tagállamainak védelmi miniszterei ezen kihívások és a rájuk adható lehetséges válaszok megvitatására találkoztak Brüsszelben. Az eseményen a miniszterek döntöttek a tavaly szeptemberi walesi csúcstalálkozón elfogadott Készenléti Akcióterv megvalósításáról, ülésezett a NATO-Grúzia Tanács, sor került a Nukleáris Tervező Csoport ülésére, valamint kétoldalú találkozókra is. A találkozó legfontosabb eredményeként 2016-tól a NATO gyorsreagálású képessége 48-72 órán belül bevethető elemmel bővül. Emellett szintén kiemelkedő jelentőségű, hogy a szövetség állandó infrastruktúra kiépítésébe kezd a keleti tagállamok területén.

NATO-NETto Hírfigyelő - 2015. január
2015. január 1. fontos dátum volt a NATO számára, hiszen 2014 végén az afgán biztonsági erők Afganisztán egész területén átvették a biztonsági feladatok ellátását a szövetséges erőktől, ezzel pedig 13 év után végül lezárult az ISAF-misszió. Január elsejétől az új, Eltökélt Támogatás nevű kiképző és támogató művelet lesz majd az afgán erők segítségére. Mindemellett januárban két fontos esemény is történt, mely negatívan érintette az európai biztonsági környezet alakulását. Január 7-én két fegyveres férfi megtámadta a francia Charlie Hebdo szatirikus lap párizsi szerkesztőségét, 24-én pedig oroszbarát szeparatisták Grad rakétavetőkkel lőtték a délkelet-ukrajnai Mariupol lakónegyedeit. Az összesen 17 halálos áldozattal járó franciaországi terrorista akciók és a kelet-ukrajnai harcok kiújulása a NATO-val szemben álló kihívásokra is rávilágítottak.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhetett, többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától „15 Év – 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről” elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el – melyek közül Ön most a tizenötödiket olvashatja, amit Csiki Tamás biztonságpolitikai szakértővel, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával készítettünk.

15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO Hírfigyelő - 2014. december
A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója - 2014. december 1-3.
15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről
NATO-NETto Hírfigyelő - 2014. november

A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2019 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem