biztonsagpolitika.hu Regisztráció | Bejelentkezés

 

A biztonságpolitika.hu-n 2010-ben megjelent publikációk

Peczöli Ákos: Irán a jövő Irakja  2010. május 19.
Peczöli Ákos: Az izraeli hadsereg és titkosszolgálatok vázlata  2010. május 18.
Peczöli Ákos: Az izraeli labor  2010. május 17.
Gregovszki Judit - Orbán Zita: Az afgán társdalom vertikális és horizontális tagolódása 2010. március 23.

 

A biztonságpolitika.hu-n 2009-ben megjelent publikációk

Horváth Attila: Képesek lesznek-e az észak-írországi disszidens katolikus terrorcsoportok az Egyesült Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni 2009. május 7.
Tari Tamás: Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér csatlakozása a schengeni rendszerhez 2009. február 8.
Varró István: Hatvan éves a m. kir. Csendőrség: elhangzott 1941. február 14-én 17:30 perckor Pinczés Zoltán ezredestől a Magyar Rádióban BP.I. adón 2009. január 28.
Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben) 2009. január 16.
Dobos Edina: A kőolajellátás biztonságát fenyegető fizikai kockázatok 2009. január 3.

 

A biztonságpolitika.hu-n 2008-ban megjelent publikációk

Tamás Baltavári: Hungarian Military Theoretics of Armoured Warfare - The 1930's, the era of active military policy 2008. október 12.
Tamás Baltavári: Hungarian Military Theoretics about Armoured Warfare - Crisis of the Army in the 1920's 2008. október 12.
Czene Gréta: A grúziai háború és az új nemzetközi rendszer 2008. szept. 28.
dr. Zsifkó Mariann: A terrorista profilja 2008. szept. 6.
Norbert Stencinger: Army chaplains in the first World War Monarchy army 2008. aug. 31.
Takács Péter: Internet a terrorizmus árnyékában 2008. július 21.
Dr. Rajnai Zoltán alezredes - Kerti András őrnagy: Információbiztonság és rejtjelfelügyelet 2008. július 14.
Zsigmond Gábor: Biztonságban a tengereken - a német tengeri mentés 50 éve (1957-2007) 2008. július 1.
Németh Gyula: A rendőrség tevékenységének logisztikai biztosítása csapaterőt igénylő szolgálati feladatok végrehajtása esetén 2008. január 29.
Somkuti Bálint: Az 1663-1664. évi nagy török háború 2008. január 24.
Somkuti Bálint: A francia hadiflotta a XVIII. században 2008. január 24.

 

A biztonságpolitika.hu-n 2008 előtt megjelent publikációk

Baltavári Tamás: Erdély és a román vajdaságok hatalmi viszonya XVII. század első felében
Baltavári Tamás: Bocskai szerepe a 15 éves háborút lezáró békében
Baltavári Tamás: A Magyar Honvédség rendeltetése, helye, szerepe az ország védelmében, a honvédséggel szembeni új kihívások a XXI. században
Bánfi Tibor: Digitális rendszerek alkalmazása a kínai katasztrófa-elhárításban (megjelenés alatt a ZMNE Hallgatói Közleményekben)
Berki Tamás: A magyar hadihajózás rövid története
Fári Márton: Nagy Szülejmán utolsó hadjárata és Erdély
Kovács Dávid: Megjegyzések a két világháború közötti konföderációs tervek kérdéséhez
Kovács Dávid: Helyzetértékelési és nemzetstratégiai modellek a két világháború közötti politikai gondolkodásban
Magyar András: Magyarország és az USA viszonya (1988-1989)
Magyar András: Magyarország belpolitikai helyzete 1985-1989 között
Németh József: A repülésbiztonság mint stratégiai kérdés
Németh József: A jövő fegyveres konfliktusainak jellemzői, a szárazföldi haderő részvétele a konfliktusok kezelésében különös tekintettel a válságreagáló műveletek biztonságpolitikai jellemzőire
Németh József: Az USA Nemzeti Gárdájának kialakulása és fejlődése a történelmi események tükrében
Németh József: Az USA Nemzeti Gárdája és az amerikai Alkotmány
Jószef Németh: A new security problem: the assymetrical warfare
Németh József: A transzatlanti kapcsolatok néhány vitás kérdése biztonságpolitikai megközelítésben (PhD értekezés)
Róth András: A magyar honvédség társadalmi megítélése az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság haderejének összehasonlításában
Salamon Péter: Isten pártja a cédrusok országában: A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?
Schmidt Péter: A kínai etnikai kisebbség Délkelet-Ázsiában
Schmidt Péter: Az ASEAN előtörténete
Schmidt Péter: Az ASEAN
Schmidt Péter: Az ASEAN alapdokumentumai
Somkuti Bálint: A római birodalom puha és kemény eszközei
Stencinger Norbert: Az első világháború haditervei
Szenes Zoltán, Dr.: A NATO jövője- új stratégiai koncepcióra van szükség
Szöllősi Sándor: A Magyar Honvédség infokommunikációs irányú technikai átszervezése és az anyagi erőforrás-tényezők hatása
Tüttő Szabolcs: A transzatlanti kapcsolat és a védelmi kiadások
Tüttő Szabolcs: Az Európai Unió mint kül- és biztonságpolitikai szereplő
Zhu Ruichen: Az észak-koreai atomfegyverkezésről - egy kínai főtiszt szemével -
Zhu Ruichen: Hatoldalú tárgyalás az észak-koreai nukleáris kérdésről

Stratégiától stratégiáig. A 2009-es és 2012-es magyar katonai stratégia összehasonlító elemzése
(szerző: Csiki Tamás - Tálas Péter)
A grúz-orosz háború hatása a kelet-közép-európai biztonságfelfogásra
(szerző: Tálas Péter)
Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben
(szerző: Prantner Zoltán)
Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében
(szerző: Csiki Tamás)
Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defense koncepció keretében
(szerző: Budai Ádám)
A biztonságpolitika.hu kiadója a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete. © 2004-2019 minden jog fenntartva. Impresszum | Adatvédelem