Biztonságpolitika.hu http://www.biztonsagpolitika.hu Biztonságpolitikai Portál A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1502 A NATO jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe: az ukrán válság, a Közel-Kelet és Észak-Afrika instabilitása, az új afganisztáni m?velet beindítása, valamint a csökken? védelmi kiadások olyan próbatételeket jelentenek, amelyekre csak er?s, egységes szövetségben adható megfelel? válasz. Február 5-én a NATO tagállamainak védelmi miniszterei ezen kihívások és a rájuk adható lehetséges válaszok megvitatására találkoztak Brüsszelben. Az eseményen a miniszterek döntöttek a tavaly szeptemberi walesi csúcstalálkozón elfogadott Készenléti Akcióterv megvalósításáról, ülésezett a NATO-Grúzia Tanács, sor került a Nukleáris Tervez? Csoport ülésére, valamint kétoldalú találkozókra is. A találkozó legfontosabb eredményeként 2016-tól a NATO gyorsreagálású képessége 48-72 órán belül bevethet? elemmel b?vül. Emellett szintén kiemelked? jelent?ség?, hogy a szövetség állandó infrastruktúra kiépítésébe kezd a keleti tagállamok területén. Tue, 10 Feb 2015 17:02:00 +0100 NATO-NETto Hírfigyel? - 2015. január http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1503 2015. január 1. fontos dátum volt a NATO számára, hiszen 2014 végén az afgán biztonsági er?k Afganisztán egész területén átvették a biztonsági feladatok ellátását a szövetséges er?kt?l, ezzel pedig 13 év után végül lezárult az ISAF-misszió. Január elsejét?l az új, Eltökélt Támogatás nev? kiképz? és támogató m?velet lesz majd az afgán er?k segítségére. Mindemellett januárban két fontos esemény is történt, mely negatívan érintette az európai biztonsági környezet alakulását. Január 7-én két fegyveres férfi megtámadta a francia Charlie Hebdo szatirikus lap párizsi szerkeszt?ségét, 24-én pedig oroszbarát szeparatisták Grad rakétavet?kkel l?tték a délkelet-ukrajnai Mariupol lakónegyedeit. Az összesen 17 halálos áldozattal járó franciaországi terrorista akciók és a kelet-ukrajnai harcok kiújulása a NATO-val szemben álló kihívásokra is rávilágítottak. Tue, 10 Feb 2015 08:02:00 +0100 15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1501 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhetett, többek között az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetéhez történ? csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebb?l az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától ?15 Év ? 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l? elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el ? melyek közül Ön most a tizenötödiket olvashatja, amit Csiki Tamás biztonságpolitikai szakért?vel, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával készítettünk. Sat, 31 Jan 2015 23:01:00 +0100 15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1500 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhetett, többek között az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetéhez történ? csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebb?l az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától ?15 Év ? 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l? elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el ? melyek közül Ön most a tizennegyediket olvashatja, amit Varga Gergely biztonságpolitikai szakért?vel, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársával készítettünk. Thu, 29 Jan 2015 23:01:00 +0100 Kommentár: Félelmeink és a fenyegetettség globális szintje - 2015 http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1499 Az elmúlt hetekben az üzleti szféra hírei dönt?en a pénzügyi és a gazdasági élet bizonytalanságairól, a lelkes optimizmustól az újabb világégés lehet?ségéig tartó különféle kalkulációkról szóltak. A globális felmelegedés okán a természeti csapások (pl.: extrém es?zés és árvíz) gyakoribbá válásáról hallunk híreket és ahhoz köthet? eseményekr?l közvetítéséket. Az információs technológia fejl?désével a ?cyber? térben zajló nagyhatású események (pl.: észak-koreai hacker támadás a Sony ellen) a mindennapi életünket befolyásoló, mindent átható negatív eseményeinek potenciálját vetítik elénk. Az afrikai Ebola járvány borzalmai és a megállítása érdekében tett nemzetközi er?feszítések ugyancsak sérülékenységünkr?l szólnak és mindennapi aggodalmainkat gyarapítják. A terrorista támadásoktól való félelem, ha nem is mindent felülmúló, de meghatározó része kockázat érzékelésünknek - repül?k, sportesemények, és újabban hidak elleni támadás képében. Mindent összevetve, 2015-ben is tovább er?södik az a tendencia, hogy a globalizált (határokat, távolságokat és sokszor költségvetési korlátokat nem ismer?) világot a kockázatokkal való folyamatos kalkuláció és az azoktól való félelem jellemzi. Miközben soha ilyen sokan nem éltünk ilyen nagymérték? biztonságban a kék bolygón. Mon, 26 Jan 2015 20:01:00 +0100 NATO Hírfigyel? - 2014. december http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1498 December hónap els?sorban a partnerkapcsolatok er?sítésével és az afganisztáni misszió lezárásával telt. Jens Stoltenberg NATO-f?titkár találkozott többek között Ukrajna és Irak miniszterelnökével, valamint Afganisztán elnökével, továbbá részt vett a Mediterrán Dialógus 10. és az Isztambuli Együttm?ködési Kezdeményezés 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A 13 évig tartó ISAF-m?velet zárása lehet?séget adott arra, hogy a f?titkár értékelhesse a szövetséges er?k által elért eredményeket, ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy Afganisztán továbbra is kihívásokkal néz szembe, amelyekkel a 2015. január elsején induló új m?veletnek is szembe kell majd nézni. A hónap legfontosabb eseménye a külügyminiszterek találkozója volt, ahol a résztvev?k megtárgyalták a NATO reagálóképességének és készültségének fokozására eddig tett és a jöv?ben megteend? lépéseket, valamint ismét meger?sítették támogatásukat Ukrajna irányában, a segítségnyújtás konkrét területeit is megnevezve. Tue, 30 Dec 2014 23:12:00 +0100 A NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója - 2014. december 1-3. http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1497 A NATO számára sok változást hozott a 2014-es év, komoly kihívások érték a szövetséget, ám a legfontosabb talán az az átrendez?dés, amely e kihívások fontossági sorrendje terén volt megfigyelhet?. Hiszen a hidegháború befejezése óta a fenyegetések zöme jellemz?en a nem hagyományos kategóriából kerül ki, így a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek proliferációja vagy a kibertérb?l érkez? fenyegetések, azonban idén újra el?térbe került a Szövetség központi, eredeti funkciója. Az orosz fenyegetés árnyékában újra felértékel?dött a kollektív védelem, annak a kérdése, hogy a szervezet képes-e garantálni tagállamai szuverenitását, lakosaik biztonságát ? hiteles-e még a Washingtoni Szerz?dés ötödik cikkelye? A felmerült fenyegetésekre a walesi csúcstalálkozón adott válaszokat a Szövetség, a decemberi külügyminiszteri értekezlet homlokterében pedig els?sorban ezek végrehajtásának kérdése állt. Három központi téma emelhet? ki: az Ukrajna elleni orosz agresszió, az új afganisztáni misszió paraméterei és a kollektív védelem szavatolása. Cikkünk a találkozó els? két napjának eseményeit mutatja be; a harmadik napon bilaterális találkozókra került sor, amelyek a nyilvánosság kizárásával folytak. Fri, 19 Dec 2014 02:12:00 +0100 15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1494 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetéhez történ? csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebb?l az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától ?15 Év ? 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l? elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el ? melyek közül Ön most a tizenharmadikat olvashatja, amit Wagner Péterrel, a korábbi Magyar Külügyi Intézet kutatójával készítettünk. Tue, 16 Dec 2014 23:12:00 +0100 NATO-NETto Hírfigyel? - 2014. november http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1496 November fontos találkozóval és látogatással kezd?dött a NATO számára. Brüsszelben, az Európai Unió Külügyi Szolgálatának központjában, az EU frissen kinevezett külügyi és biztonságpolitikai f?képvisel?je fogadta Jens Stoltenberget, a NATO f?titkárát, majd néhány nappal kés?bb a f?titkár Afganisztánba látogatott, ahol egyeztetéseket folytatott a NATO 2014 utáni szerepvállalásáról. A hónap folyamán a f?titkár két napos látogatást tett a balti államokban, miközben a Katonai Bizottság elnöke Ukrajnában egyeztetett az ország számára nyújtandó pénzügyi támogatás részleteir?l. Novemberben 600 szakért? bevonásával lezajlott a Szövetség történetének eddigi legnagyobb kibervédelmi gyakorlata is, és els? ízben vehettek rajta részt megfigyel?ként az akadémiai és ipari szféra képvisel?i. Mon, 15 Dec 2014 01:12:00 +0100 15 Év - 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1493 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetéhez történ? csatlakozásunk 15. évfordulóját. Ebb?l az alkalomból az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja azt kezdeményezte, hogy a kormányzati és nem-kormányzati, szakmai és civil szervezetek közvetítésével egykori és jelenlegi politikaformálók, valamint a döntések végrehajtásában fontos szerepet játszó személyek véleményét, a közösen elért eredményeket szélesebb körben is megismertesse 2014 folyamán. Így 2014 januárjától ?15 Év ? 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeir?l? elnevezéssel a magyar NATO-tagság eredményeinek nagyobb láthatóságot biztosító interjú-sorozatot készítünk. Célunk, hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Magyar Atlanti Tanács és az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiuma közösen minél szélesebb körben, kiemelten a fiatal generáció tagjaira koncentrálva növelje az Észak-atlanti Szerz?dés Szervezetének, valamint a magyar céloknak, tapasztalatoknak, eredményeknek az ismertségét. A rövid interjúkat 15 ismert és elismert, a kül-, biztonság- és védelempolitika szakterületén egykor vagy jelenleg is szerepet vállaló szakemberrel készítjük el ? melyek közül Ön most a tizenkettediket olvashatja, amit Apáti Zoltán ezredessel, a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképz? Központ parancsnokával készítettünk. Tue, 02 Dec 2014 21:12:00 +0100 A Baltikum válasza az ukrán válságra - A Varsói Biztonsági Fórum üzenetei http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1495 Novemberben a Szövetség figyelme továbbra is a kelet-európai események felé fordult. Jens Stoltenberg a Baltikumba látogatott azzal a céllal, a NATO-tagállamok szolidaritását és a kollektív védelem szilárdságát demonstrálja. Összefoglalónkban rávilágítunk a látogatás hátterére, a Baltikumban érezhet?en növekv? feszültség okaira. Az ukrajnai válság elkerülhetetlenül rányomta bélyegét a térség e havi meghatározó eseményére, a Varsói Biztonsági Fórumra is, ahol a meghívott elemz?k, politikusok és szakemberek által számos értékelés született a kialakult helyzetr?l, valamint arról, hogy a NATO-nak és az Európai Uniónak miképp kellene reagálnia az orosz agresszióra, melyekr?l ugyancsak beszámolunk. Mon, 01 Dec 2014 00:12:00 +0100 Ez történt a héten - 47. hét http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1489 November 15-én találkozott egymással Petro Porosenko ukrán elnök és Miroslav Laj?ák szlovák miniszterelnök-helyettes, illetve kül- és európai ügyekért felel?s miniszter Szlovákiában. Az energiabiztonság terén az ukrán elnök nagyra értékelte Szlovákia Ukrajna érdekében végrehajtott visszafelé irányuló gázszállítását, és a két politikus egyetértett abban, hogy a Déli Áramlat gázvezeték kiépülése egyik?jük államának sem érdeke. Tue, 25 Nov 2014 15:11:00 +0100 Ez történt a héten - 44. hét http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1488 Október másodikán választásokat tartottak a szeparatista területeken, Ukrajnában . Zakharchenkot 70%-kal újraválasztották a Donyecki régióban, ahogy Igor Plotnitskyt a hivatalban lév? vezet?jét is, a Luhanski Népköztársaságnak. A DNR Központi Választási Bizottság azt állítja, hogy több mint 1 millió szavazatot számlált, de a pontos számok nem ismertek. A választásokat elítélte az USA, az EU és Ukrajna is. . A lázadók azt állítják, hogy a választások legálisak voltak a Minszki megállapodás rendelkezései alapján. Egy ország ismerte el legitimnek a választást: Oroszország. Mon, 10 Nov 2014 15:11:00 +0100 EU Figyel? - 2014. november http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1487 Ismételten jelentkezik rovatunk, ezúttal az októberi hónap legfontosabb eseményeivel. E havi cikkünkben bemutatjuk az ukrajnai és iraki válságövezetekkel kapcsolatos Uniós intézkedéseket, valamint beszámolunk az új b?vítési stratégiáról, az Európai Parlament delegációjának ukrajnai látogatásáról, Patrick de Rousiers magyarországi látogatásáról és még sok egyéb külpolitikai vonatkozású eseményr?l is. Sun, 09 Nov 2014 19:11:00 +0100 NATO-NETto Hírfigyel? - 2014. október http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1486 Október igen mozgalmas volt a Szövetség számára. A NATO vezet? tisztségvisel?i ? köztük az október 1-jén hivatalba lépett, Anders Fogh Rasmussent váltó új f?titkár, Jens Stoltenberg ? számos tag- és partnerországba ellátogattak, amelynek során többek között megvitatták az ukrán válság aktuális fejleményeit és a walesi csúcstalálkozón hozott döntések végrehajtásának részleteit. E hónapban a Szövetség két nagy hadgyakorlatot is végrehajtott, amelyeken a szárazföldi hader?nem, a légier? és a haditengerészet is képviseltette magát. Október második felében az orosz katonai aktivitás fokozódását tapasztalhattuk Európa határai mentén: 21-én, valamint 28-29-én a NATO-tagállamok légier?i orosz gépek szokatlan intenzitású légi tevékenységér?l kaptak riasztást, amit a szakért?k er?demonstrációnak értékeltek. Tue, 04 Nov 2014 23:11:00 +0100 Analógiák és eltérések - Az Iraki Szabadság Hadm?velet és a Mali Szervál Hadm?velet összevetése http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1485 A hidegháború megsz?nésével a 20. század utolsó és a 21. század els? éveiben politikai és katonai területen olyan újfajta kihívások és fenyegetések jelentek meg, amelyekre még a legfejlettebb államok sem voltak felkészülve. 2001. szeptember 11-én valami új, rendkívül veszélyes és arctalan ellenség megjelenésére döbbent rá a nyugati világ. Ezt a fenyeget? és nehezen definiálható ellenséget a terminológia terrorizmusnak nevezi, és olyan kihívásokkal szembesítette többek között az Amerikai Egyesült Államok vezet?it, amilyenekre eddig nem volt példa a történelemben. Az Amerikai Egyesült Államokat ért támadás után világossá vált, hogy a világ egyetlen nemzete sincs biztonságban a terrortámadást elkövet? iszlám széls?séges szalafisták térnyerése következtében. A szalafizmus az az iszlám doktrína, amely magába gy?jti az összes olyan muszlimot, aki tagadja az állam létjogosultságát és kizárólag a hív?k uralta világ eszméjét fogadja el. A szalafisták nem ismerik el az emberek jogát törvények alkotására és a politikai folyamatok irányítására, és csak azt fogadják el követend? törvényként, ami a szent könyvben, a Koránban le van írva. A szeptember 11-ei terrortámadást követ?en világossá vált, hogy a biztonságpolitikai törekvéseket eddig alakító körülmények megváltoztak. A hagyományos értelemben vett ?katonai elrettentés? politikája nem hozott eredményt az újfajta fenyegetéssel, a terrorizmussal szemben. Mon, 27 Oct 2014 14:10:00 +0100 Ez történt a héten - 43. hét http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1484 Svéd feltételezések szerint egy orosz tengeralattjárót azonosítottak, miközben orosz felderít? repül?gép sértette meg az észt légteret. Ázsiában tovább folytatódtak az atrocitások a pakisztáni-iráni határon, a Kínai Kommunista párt bemutatta igazságszolgáltatási reformjának terveit, miközben elindult az els? kínai kísérleti ?rhajó. Újabb ebolás fert?zést azonosítottak az amerikai kontinensen, egy Guineában dolgozó orvos már a negyedik eset az USA-ban. Mon, 27 Oct 2014 14:10:00 +0100 NATO Hírfigyel? - 2014. szeptember http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1483 Szeptember meghatározó eseménye vitathatatlanul a walesi csúcstalálkozó volt, melynek középpontjában az ukrán-orosz konfliktus, illetve a NATO kollektív védelmi és reagáló képességének meger?sítése állt. Emellett a csúcson olyan, az egyes konfliktus sújtotta térségekkel kapcsolatos kihívások is nagy figyelmet kaptak, mint az Iszlám Állam nev? szervezet elleni fellépés Irakban. A NATO-tagországok állam- és kormányf?i határozottan elítélték Oroszországot, amiért önhatalmúlag, a nemzetközi jogot megsértve annektálta a Krím-félszigetet, és szándékosan destabilizálja Kelet-Ukrajnát. Ezzel kapcsolatban a Szövetség meger?sítette, hogy továbbra is határozottan kiáll Ukrajna területi egységének és szuverenitásának helyreállítása mellett. Afganisztánnal kapcsolatban a Szövetség tagállamainak vezet?i a közép-ázsiai ország hosszú távú támogatása mellett kötelezték el magukat, így az ISAF-m?velet 2014 végi lezárása után 2015-ben el kívánják indítani a ?Resolute Support? kiképz?-támogató m?veletet, biztosítani fogják az afgán biztonsági er?k finanszírozását, valamint szorosabb együttm?ködést építenek majd ki a helyi kormányzattal. Mindezek mellett fontos személyi változás is történt a NATO élén, hiszen a hónap végén Anders Fogh Rasmussent Jen Stoltenberg korábbi norvég miniszterelnök váltotta a f?titkári poszton. Fri, 17 Oct 2014 15:10:00 +0100 EU Figyel? - 2014. október http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1482 E havi hírösszefoglalónk során bemutatjuk az Unió környezetében lév? válságövezetek aktuális történéseit, így például az ukrán-orosz konfliktus alakulását. Ezek mellett híreink közt olvashat az EU által vezetett m?veletek fejleményeir?l, köztük az EU és Szomália között létrejött magas szint? találkozóról. Végezetül most is beszámolunk az Unió szomszédságpolitikájáról és ?tefan Füle biztosi tevékenységér?l, aki ebben a hónapban Moldovába és Azerbajdzsánba is ellátogatott. Fri, 17 Oct 2014 14:10:00 +0100 SUSCO Budapest 2014 - Az AJTK fenntartható fejl?désnek szentelt konferenciája http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?id=16&aid=1481 Az Antall József Tudásközpont idei egyik legnagyobb horderej? rendezvénye a fenntartható fejl?dés témája köré szervezett kétnapos SUSCO konferencia volt. A rendezvény megszervezésében az AJTK olyan szervezetek támogatását is élvezte, mint a Nemzeti Innovációs Hivatal, a UNDP vagy a Konrad-Adenauer-Stiftung. Az esemény f?védnöke Áder János köztársasági elnök volt. A rendezvény számos hazai és nemzetközi szakért? felvonultatásával hívta fel a figyelmet a fenntartható fejl?dés fontosságára. A konferencia során az el?adók szakmai véleményüket érdekl?d? közönség és a sajtó képvisel?i el?tt oszthatták meg. A konferenciát ifjúsági fórum, valamint a tudományos és civil szférának és a gazdaság privát szerepl?inek megjelenési lehet?séget biztosító expo kísérte. Mon, 13 Oct 2014 00:10:00 +0100